Het Centre of Expertise ACE (Automotive Center of Expertise) is gestart in 2010 en was daarmee één van de eerste drie goedgekeurde Centers of Expertise in Nederland en het eerste voor de HAN. Met Centers of Expertise beogen de ministeries van OCW en Economische Zaken en Innovatie de kwaliteit van het technisch onderwijs voor de topsectoren te bevorderen. Inmiddels zijn er in Nederland twintig van deze Centers, die moeten uitgroeien tot (inter)nationale kenniscentra waar de meest bekwame studenten en docenten studeren en werken. Daarbij is de samenwerking met het bedrijfsleven belangrijk.

Wat is ACE?

ACE is een samenwerkingsverband tussen de automotive instituten van de Hogeschool Rotterdam, Fontys Hogeschool Automotive, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en het bedrijfsleven, vertegenwoordigd door CarrosserieNL en AutmotiveNL. Als hét HBO kenniscentrum voor toegepast onderzoek en gespecialiseerd onderwijs op het gebied van hightech mobiliteit binnen Nederland, fungeert ACE als katalysator van deze innovatieve sector. Een groeiende sector die grote behoefte heeft aan goed opgeleide specialisten met ambitie, die grenzen durven opzoeken én verleggen. ACE is door het hele land, maar ook daarbuiten, actief op vele fronten. Nederland is een wereldspeler van formaat op het gebied van automotive. Om die positie te behouden en verder uit te bouwen moeten we investeren en constant innoveren. Investeren in de juiste mensen door het aanbod van goede opleidingen te combineren met uitdagende projecten. Samen met het bedrijfsleven creëert ACE de ideale kweekvijver voor talent waar partners van ACE het eerst van profiteren.

Voor meer informatie: ACE mobility